HomeNatuurNatuurgebied de Oostelijke Vechtplassen, klaar...

Natuurgebied de Oostelijke Vechtplassen, klaar voor de toekomst

Natuurgebied de Oostelijke Vechtplassen, klaar voor de toekomst

Na jaren van natuurherstelwerkzaamheden in de polders van de Oostelijke Vechtplassen is het gebied klaar voor een flora- en faunarijke(re) toekomst waar ook wandelliefhebbers hun hart kunnen ophalen. Om zoveel mogelijk mensen van het nieuwe gebied te kunnen laten genieten, is er ook een nieuw wandelpad aangelegd, het BertBos Laarzenpad. Een wandelroute vol beleefpunten waarbij zintuigen op de proef worden gesteld.

De belangrijke hand van de mens

De Oostelijke Vechtplassen is een uniek oer-Hollands landschap in het noordwestelijke gedeelte van de provincie Utrecht dat onderdeel is van het Europese Natura 2000-netwerk. Het kenmerkende van dit natuurgebied is haar laagveen met afwisseling van water, open landschap, moerasbos en natuurlijk het zeldzame trilveen. Onbewust heeft de mens door turfwinning een belangrijke hand gehad in het ontstaan van dit bijzondere afwisselende landschap. Als er niks in het gebied wordt gedaan, wordt al het water vanzelf langzamerhand land en vervolgens bos. Voor het behoud van de diversiteit in de Oostelijke Vechtplassen is het belangrijk dat deze afwisseling zichtbaar blijft. Veel unieke dieren en planten zijn namelijk afhankelijk van dit waterrijke landschap. Zo is het een belangrijk broedgebied voor bijvoorbeeld de zeldzame roerdomp, purperreiger en zwarte stern.

Samenwerken

De kwaliteit van dit natuurgebied was de afgelopen jaren door verschillende oorzaken achteruitgegaan. De provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben de handen in 2014 ineengeslagen om de natuur te herstellen. Er is onder andere meer open water gemaakt, de voedselrijke bovengrond is afgeplagd, het waterpeil is verhoogd, er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en er zijn maatregelen getroffen om het water langer vast te houden. Daarnaast hebben meerdere particulieren in het gebied hun land omgevormd tot natuur. Het resultaat is een natuurgebied dat zich met goed beheer door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kan herstellen en ontwikkelen tot een afwisselend en biodivers veenlandschap.

Beleving van de natuur

Het beleven van de natuur staat centraal bij het wandelen van het BertBos Laarzenpad. Tijdens een 4 kilometer lange wandeling met allerlei beleefpunten, komen wandelaars van alles te weten over de planten en de dieren en de mensen die dit landschap gemaakt hebben. Eén van de beleefpunten is een loopbrug met uitzicht over het prachtige uitgestrekte landschap. Naast het BertBos Laarzenpad kent het gebied nog twee bijzondere routes; het Vredevoetpad en het Zoddenpad. Prachtige wandelingen om de natuur en de diversiteit in de Oostelijke Vechtplassen van dichtbij te bewonderen en te beleven.

Datum:
|
Bron: Persbericht Provincie Utrecht
|